Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…

w ramach naszej Kampanii Porozmawiajmy o zdrowiu prokreacyjnym możemy porozmawiać:

  • O metodach obserwacji i zapisywaniu objawów płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym w celu świadomego planowania rodziny
  • O chorobach przenoszonych drogą płciową
  • O ogromnym znaczeniu badań profilaktycznych w zapobieganiu chorób nowotworowych kobiet i mężczyzn
  • O aspektach społecznych i psychologicznych, aspektach dojrzewania, świadomego rodzicielstwa oraz o relacjach społeczno-kulturowych w rodzinie i społeczeństwie

Zagadnienia, jakie przybliżymy w trakcie trwania Kampanii Porozmawiajmy o Zdrowiu Prokreacyjnym:

  • Promocja prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie prozdrowotnych postaw i przeciwdziałanie antyzdrowotnym zachowaniom przyszłych rodziców w okresie przedkoncepcyjnym.
  • Czynniki ryzyka wpływające na niepłodność (wiek, palenie tytoniu, alkohol, używki, otyłość, zła kondycja psychiczna, choroby lub nieprawidłowości układu rozrodczego).
  • Niepłodność – przyczyny, metody diagnozy, wykorzystanie obserwacji wskaźników płodności do wczesnego diagnozowania.
  • Uwarunkowania płodności – dieta, sport, higiena – zdrowy styl życia.
  • Planowanie rodziny, obserwacja wskaźników płodności, naturalne metody rozpoznawania płodności.
  • Psychologiczne uwarunkowania ludzkiej prokreacji.