Historia metod rozpoznawania płodności cz. 2

Historia metod rozpoznawania płodności cz. 2

Metody objawowo-termiczne

Nie sposób wymienić wszystkich badaczy, którzy przyczynili się do sformułowania podstaw popularnych dziś metod objawowo – termicznych.

Odkrycie zmian szyjki macicy w cyklu

Znaczący wkład miał amerykański ginekolog E. Keefe, który w latach 60 – tych XX w. prowadząc badania zauważył, że ujście szyjki macicy otwiera się w fazie okołoowulacyjnej (estrogenowej) przy czym otwór ten najmniejszy jest na początku tej fazy i ulega poszerzeniu wraz ze wzrostem poziomu estrogenów, zaś po owulacji zamyka się. Zjawisku temu towarzyszy też unoszenie i opuszczanie się szyjki oraz zmiana jej konsystencji (miękka/twarda).

Pierwsza metoda podwójnego sprawdzenia

W 1956 r. prof. Rauscher z Kliniki Uniwersyteckiej w Wiedniu opublikował badania nad wydzieliną śluzową i szyjką macicy. Pozwoliły one na określenie przedziału czasowego, w którym w cyklu może mieć miejsce owulacja, do 36 godzin. Ważną postacią przyczyniającą się do ugruntowania metod objawowo – termicznych był Polak Jan Mucharski, franciszkanin piszący pod pseudonimem Paul Thyma, który początkowo działał w Warszawie , a potem przez Austrię, Niemcy, Francję i Kanadę trafił do USA. W 1976 roku ukazała się jego publikacja opisująca „metodę podwójnego sprawdzenia”.

Historia metod objawowo-termicznych

Jest wiele metod objawowo-termicznych, powstałych na bazie znanych dotychczas badań (metod obliczeniowych i jednowskaźnikowych) i z wiedzy wynikającej z obserwacji objawów płodności. W wyznaczaniu zasad płodności i niepłodności wszystkie posługują się w obserwacją podstawowej temperatury ciała, wydzieliny śluzowej i/lub obserwacją szyjki macicy. Różnią się między sobą mało istotnymi szczegółami np. wyglądem karty obserwacji, nazewnictwem stosowanych określeń, sposobem notowania obserwacji, określeniem początku fazy płodnej. Można je stosować zarówno w sytuacjach typowych jak i w sytuacjach szczególnych (po porodzie, w premenopauzie, po odstawieniu tabletki hormonalnej bądź wkładki wewnątrzmacicznej). Ich skutecznośc w przypadku odkładania poczęcia dziecka sięga 99,6%.

Najbardziej popularne i znane metody objawowo-termiczne

Metoda objawowo – termiczna według prof. Josefa Rötzera

Josef Rötzera prowadził badania od lat 50 – tych XX w. W 1965 r. jako pierwszy opublikował w Austrii opracowane przez siebie zasady metody objawowo–termicznej. Ostatecznie metodę sformułował w 1979 r. W 1986 r. założył Instytut Naturalnej Regulacji Poczęć (INER). W Polsce do nauczania metody Rötzera został powołany w 1993 r. instytut INER Polska.

Metoda objawowo–termiczna podwójnego sprawdzenia

Zasady metody zostały opracowane na przełomie lat 70 i 80 – tych w Anglii w Queen Elizabeth Birmingham Maternity Hospital przez zespół lekarzy: dr Anna Flynn i prof. John Kelly. Metoda upowszechniana jest przez Towarzystwo Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (ANFPT) w Anglii. W naszym kraju promocją tej metody zajmuje się Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, które powstało w 1989 r.

Metoda objawowo-termiczna według Johna i Sheili Kippley

Twórcami metody jest małżeństwo amerykańskich lekarzy. To co wyróżnia tą metodę, to specyficzne, twórcze formy nauczania, polegające na tym, że przeszkolone małżeństwa wspólnie nauczają metody kolejnych małżonków. Upowszechnianiem metody w USA zajmuje się The Couple to Couple League (CCL) powstała w 1971 r. Natomiast w Polsce propagowana jest przez Ligę Małżeństwo Małżeństwu działającą od 1992 r.

Metoda polska Teresy Kramarek

Dr Teresa Kramarek – lekarz ginekolog położnik, w latach 50 – tych propagowała metodę termiczną, prowadząc jednocześnie badania nad wskaźnikami płodności. W latach 70 – tych publikuje wyniki swoich prac: „Metoda termiczna regulacji poczęć”, „Metoda objawowo-termiczna regulacji poczęć” oraz „Naturalne planowanie rodziny. Metoda objawowo-termiczna”. Dr Kramarek stosuje własną modyfikację obliczenia dni niepłodności przedowulacyjnej. Ciekawą obserwacją dr Kramarek są tzw. bezmiesiączkowe cykle jajnikowe. Jest to dwufazowy cykl, po którym nie występuje miesiączka a jedynie spadek temperatury na początku nowego cyklu. Zdarzają się one sporadycznie po porodzie, w premenopauzie, a wyjątkowo w okresie pełnej płodności. Od 2001 r. upowszechnianiem Metody Polskiej zajmuje się Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność. 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

Każda ze zanych metod rozpoznawania plodności jest nauczana przez specjalnie do tego przygotowane osoby, certyfikowanych nauczycieli danej metody, którzy są szkoleni oraz egzaminowani przez daną organizację.

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR zrzesza obecnie około 4000 wykwalifikowanych nauczycieli, którzy co roku uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach doszkalających i poszerzających wiedzę z zakresu zdrowia prokreacyjnego.

Z tej dużej puli aktywnych nauczycieli sześć specjalnie do tego przygotowanych osób pełni dyżury w naszej poradni online. Staramy się odpowiedzieć na potrzeby klientów, podzielić się swoją wiedzą, okazać wsparcie w zakresie zdrowia prokreacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do naszej poradni online.

Pomagamy w interpretacji wykresu, wspieramy w nauce obserwacji oraz sytuacjach problematycznych. Podpowiadamy specjalistów i ścieżki diagnostyczne na podstawie objawów widocznych na karcie cyklu.

Czekamy na Ciebie w poradni online.

Justyna Grabek-Kozera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *