Informacja o finansowaniu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Aktywni w sieci nauczyciele metod rozpoznawania płodności

DOFINANSOWANIE: 239590,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 239590,00 zł

Krótki opis zadania:

Celem projektu „Aktywni w sieci Nauczyciele Metod Rozpoznawania Płodności” jest zaktywizowanie Nauczycieli zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny do udzielania porad przez sieć internetową. Odbiorcami tych porad będą wszystkie zainteresowane osoby (kobiety, pary, małżeństwa) na terenie całej Polski.

Projekt przebiega w trzech etapach:

– wypracowanie narzędzi pomocnych do udzielania porad online (strona Panel Doradcy, aplikacja Karta Cyklu),

– zaktywizowanie i przeszkolenie grupy 60 nauczycieli NMRP w formie webinarów oraz warsztatów z zakresu nabycia kompetencji miękkich, koniecznej wiedzy prawniczej oraz umiejętności informatycznych koniecznych w kontakcie internetowym

– uruchomienie dyżurów poradni online i przeprowadzenie kampanii „Porozmawiajmy i zdrowiu prokreacyjnym”.