Możemy dotrzeć do każdego

Możemy dotrzeć do każdego

Kampania społeczna: Porozmawiajmy o zdrowiu prokreacyjnym dobiegła końca. To jeden z kamieni milowych. Czas podsumowania, aby pójść dalej i się rozwijać. Powstało wyjątkowe miejsce kontaktu, troski i wiedzy. Powstała przestrzeń do rozmów w klimacie zaufania. W tej przestrzeni – w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego – zadziało się dużo dobrego. Potrzeby, pytania, obawy, niepewności wielu osób spotkały się z wysłuchaniem, zrozumieniem, wsparciem i merytoryczną pomocą. 

Świadczą o tym wypowiedzi osób, które skorzystały z konsultacji:

Byłam pod ogromnym wrażeniem poziomu wiedzy.

Jestem bardzo zadowolona. Uzyskałam rzetelne informacje na tematy mnie interesujące.

Mam lepszą świadomość swoich cykli miesięcznych.

Super. Dużo wsparcia i konkretnej wiedzy.

Bardzo pozytywne wrażenia, konkretne informacje i porady, dużo wsparcia

Bardzo pomocna rozmowa, rozwiała wiele moich wątpliwości, jestem bardzo zadowolona z pani instruktor, która wzbudziła moje zaufanie.

Jestem bardzo zadowolona, otrzymałam ogromna pomoc, miałam bardzo duży problem z obserwacja po porodzie, podczas porady otrzymałam istotne wskazówki i dużo wsparcia

Mam pozytywne wrażenia: rzeczowe i wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Porada została udzielona na bardzo dobrym, wysoko kwalifikowanym poziomie. Mnie się spodobało.

Super pomoc.

Posłuchajmy także, jak okres kampanii podsumowują pracownicy poradni.

Po kilkumiesięcznym udziale w projekcie «Aktywni w sieci nauczyciele NPR», uważam, że utworzenie poradni w sieci było bardzo trafionym pomysłem. Wiele osób ze względu na odległość i brak czasu (chociażby na dojazd), nie może uzyskać adekwatnej pomocy. Internet jest przestrzenią, która niejako łamie granice i dzięki temu narzędziu – my nauczyciele – możemy nieść pomoc szerzej, a tym samym propagować zdrowy, naturalny styl życia. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego, natomiast prywatnie jako młoda żona i mama, jestem pewna, że szczególnie dla młodych ta forma kontaktu będzie cieszyć się popularnością.

Projekt poradni zdalnej dotyczącej MRP jest świetnym pomysłem. Jest dobrze przygotowany merytorycznie i technicznie. Widzę, że jest zapotrzebowanie na tego typu poradnię. Sama korzystam z notatnika cyklu i nie wyobrażam sobie innej formy zapisu moich obserwacji. Temat MRP jest bardzo potrzebny. Wśród mojego otoczenia, coraz więcej osób chce nauczyć się obserwacji siebie i być świadomym swojej płodności.

Prowadziłem spotkania z planującymi poczęcie, odkładającymi poczęcie, po porodzie oraz mającymi trudności z poczęciem. Jedna porada dotyczyła małżeństwa z Ukrainy. Pokazuje to, że zainteresowanie spotkaniem w Poradni obejmuje pary w różnych momentach życia. Wszystkie spotkania odbywały się w przyjaznej atmosferze, kontaktujący się nie zgłaszali problemów ani z formą rezerwacji, ani z podłączeniem się na spotkanie.”

Wspaniałe spotkania. Wszystkie osoby, które miałam przyjemność prowadzić były zaangażowane i autentycznie pragnące zdobyć wiedzę. Warto to kontynuować, bo potrzeby są ogromne, tylko wiele osób jeszcze nie wie, gdzie szukać pomocy.

Powstanie Poradni Zdrowia Prokreacyjnego było według mnie ważną i potrzebną inicjatywą. Zauważyłam, że dla części osób dużo łatwiej było umówić się na spotkanie w takiej formie ze względu na brak możliwości stacjonarnych spotkań w najbliższej okolicy. Poradnia zmniejszyła bariery związane z odległością w dostępie do konsultacji z nauczycielami.

Myślę, że potrzebna jest alternatywa dla kobiet (par), które chcą korzystać ze swojej płodności w sposób naturalny, a zarazem odpowiedzialny. Osoby, które zgłaszają się do naszej poradni są tego dowodem. Zaistnienie PZP w przestrzeni publicznej, internetowej uważam za wymóg czasów i konieczność, aby kobieta (para) szukająca wsparcia nie była pozostawiona sama sobie. Bowiem, jak widać po udzielanych poradach, są takie osoby, które tej pomocy szukają.

Jest to bardzo wygodna forma kontaktu. Dzięki odpowiednim narzędziom bardzo łatwe było przyjęcie osoby, która się zgłosiła do poradni, wcześniejsze zweryfikowanie jej potrzeb, udzielenie wskazówek i wsparcia. Kontaktowała się ze mną kobieta po porodzie – z dwójką dzieci, w tym maluszkiem przy piersi. Nie byłaby w stanie umówić się na wizytę stacjonarną, a na pewno byłoby to dla niej trudne logistycznie. Dzięki poradni online otrzymała ona pomoc, siedząc wygodnie z dzieckiem przy piersi we własnym domu.

Poznałam  kilka niezwykłych kobiet, które poszukiwały dobrych rozwiązań dla siebie i rodziny w trudnych czasach zagrożonej płodności. Były w różnym wieku. Kobiety z różnych stron Polski – z dziećmi przy piersi, wchodzące w dorosłość. Różne historie życia, wspólny cel – poznać siebie, swoją płodność, zadbać o siebie, o swoje zdrowie, zgodnie z naturą. Gdyby nie poradnia – nie spotkałybyśmy się, nie miałabym szans ubogacić siebie o te osoby, nie podzieliłabym się wiedzą. Mam nadzieję, że wsparłam, pomogłam. Nie każdy ma możliwość dotarcia do nauczyciela MRP w swoim miejscu zamieszkania. Ale my możemy dotrzeć w ten sposób do każdego.